Εγγραφή μέσω ροής RSS στα: Άρθρα | Σχόλια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

0 σχόλια

texnikoi-asfaleias

Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. (αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό αδειοδότησης 1110981, ως Κε.Δι..Βι..Μ 2) και το ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε. (αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό αδειοδότησης 1110980, ως Κε.Δι..Βι..Μ 2) διοργανώνουν προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ ή Β’ κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 και με αριθμό εργαζομένων έως 49 άτομα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

Nα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
Να μεριμνά έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

A) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

σε ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου, που επιθυμούν να αναλάβουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους και απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό. Στην Γ κατηγορία υπάγονται οι επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα χαμηλής επικινδυνότητας (π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ):

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι  διάρκειας δέκα (10) ωρών, σε δύο (2) πεντάωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στην Β κατηγορία υπάγονται οι επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα μεσαίας επικινδυνότητας (π.χ. επιχειρήσεις που ασχολούνται με επισκευές, κατασκευές, συντηρήσεις, πρατήρια καυσίμων, οικοδομικά επαγγέλματα, κλπ)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

σε ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ: Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο των εργοδοτών αυτής της κατηγορίας, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζόμενων της επιχείρησης.  Για επιχειρήσεις:

Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα)

10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

Μέχρι και 19 άτομα

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

σε ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: οι οποίοι θα πρέπει να απασχολούνται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 8 έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους. Θα πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή
Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι  διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, σε επτά (7) πεντάωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     ΩΡΕΣ     ΚΟΣΤΟΣ
Γ                        10     70 €
Β                        35     130 €

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά τη λήξη του προγράμματος επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης και θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, στην επιχείρησή τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε ή επισκεφθείτε το ΚΕΚ στα κατά τόπους παραρτήματα:
Αττική: Σωτ. Πέτρουλα 3 & Λ. Φυλής 146 (έναντι Vodafone), 133 41, Άνω Λιόσια (από  10:00 έως 16:00 καθημερινά). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210/2486041-5.
Θεσσαλονίκη: Β. Τσορλίνη 26, (από  9:00 έως 17:00 καθημερινά). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 551610.
Μεσολόγγι: Ναυπάκτου 33 (από 08:00 έως 16:00 καθημερινά) Τηλ: 2631022891
Καλαμάτα: Μικρομάνη Καλαμάτας, Κεντρική Πλατεία (από 09:00 έως 14:00 καθημερινά) Τηλ: 2721050170

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες πριν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.