Εγγραφή μέσω ροής RSS στα: Άρθρα | Σχόλια

ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ; ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

0 σχόλια

Το υποχρεωτικό, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 για το προσωπικό καταστημάτων εστίασης, 10ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην «Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων» πρόκειται να υλοποιήσει πιστοποιημένο ΚΕΚ στα Άνω Λιόσια.
Ποιους αφορά
Το πρόγραμμα αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει.

Για την προσκόμιση των δικαιολογητικών, επισκεφθείτε το ΚΕΚ στα κατά τόπους παραρτήματα:
Αττική: Σωτ. Πέτρουλα 3 & Λ. Φυλής 146 (έναντι Vodafone), 133 41, Άνω Λιόσια (από  10:00 έως 16:00 καθημερινά). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210/2486041-5, fax: (210) 2486046.
Θεσσαλονίκη: Β. Τσορλίνη 26, (από  9:00 έως 17:00 καθημερινά). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 551610.
Μεσολόγγι: Ναυπάκτου 33 (από 08:00 έως 16:00 καθημερινά) Τηλ: 2631022891
Καλαμάτα: Μικρομάνη Καλαμάτας, Κεντρική Πλατεία (από 09:00 έως 14:00 καθημερινά) Τηλ: 2721050170

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για εργαζόμενους:
1. Αίτηση συμμετοχής (από το ΚΕΚ)
2. Φωτοτυπία ταυτότητας (διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα)
3. Έγγραφο επιβεβαίωσης ΑΦΜ (π.χ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για επιχειρηματίες:
1. Αίτηση συμμετοχής (από το ΚΕΚ)
2. Φωτοτυπία ταυτότητας (διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα)
3. Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος

Με την εγγραφή σας, παρέχεται άμεσα και Βεβαίωση Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους.